az9s Không có phản hồi

1 2 3 4 5 6 7

LONG MÔN TTHY, THNH VƯỢNG
NH
Ư
Ý
KHÔNG GIAN XANH MÁT, KHÍ V
N
HÀI HOÀ
bt kỳ nơi nào ti New City, cư dân cũng scm nhn được s
phóng khoáng, trong lành ca thiên nhiên thun khiết, đbn luôn
duy trì đ
ược tinh thn thư thái, sminh mn và tràn đy năng lượng.
100,000 m2 cây xanh
Cng rng, khong cách gia các toà nhà, khong trng hành lang
và gi
t tng các khi nhà
Dòng sông Sài Gòn, hthng lch thiên nhiên và hđiu hoà công
viên trung tâm.
New City là n
ơi gió, khí và nước hài hoà giúp to khí vn tt đp,
yên bình cho m
i cư dân.

8

VTRÍ ĐC ĐA, TÀI LC VNG BN
Tolc trong khuôn viên ca khu đô thmi ThThiêm, nơi được đnh hình là trung
tâm Sài Gòn trong t
ương lai, New City khng đnh smang đến giá trtài lc tht s
cho nhng chnhân nơi đây.
N
ơi đó, bn sddành dch chuyn tc thi đến nơi mong mun, ch3 phút ti khu
v
c lân cn, 5 phút ti trung tâm qun 2, Cao tc Long Thành Du Giây, 10 phút ti
trung tâm thành ph
và 20 phút ti sân bay Tân Sơn Nht.
Th
nh thơi ti mi nơi vì bn đang New City.

9

VTRÍ
Tin nghi & gn gũi cho cư dân đi và đến các đim trong
thành ph
.
Tiêu chun htng cao nht trong các khu vc hin ti ca
thành ph
.
Mt đcư dân thp.
Giá trtài sn lâu dài.

View nhìn bao quát, lâu dài. 10 11 12 13 14 15 16